Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Thất tiên nữ hạ phàm trong Thần Điêu Hiệp Lữ

MMORPG 2D của Perfect World, Thần Điêu Hiệp Lữ, vừa tung ra bộ ảnh nền hoa mỹ chủ đề "tình hoa chi độc" miêu tả 7 mỹ nhân tuyệt đẹp trong tiểu thuyết kiếm hiệp cùng tên của Kim Dung bao gồm: Tiểu Long Nữ, Quách Phù, Quách Tương, Trình Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình cùng với Công Tôn Lục Ngạc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét